PE tankar

Effektiv och miljövänlig tankkonstruktion

CubX® PE100 RC skivor är mycket användbara för olika tanklösningar. AL-2 Teknik har utvecklat ”AL-2 Kulstofhøst”, och har just använt CubX® för denna anläggning, som effektivt och miljövänligt tar bort kol från avloppsvattnet.  AL-2 Kulstofhøst anläggningen är ett alternativ till primärtankar, och kan ingå i befintliga reningsverk där det är begränsat med utrymme, men kan även etableras som det primära steget i nya reningsverk. ”AL-2 Kulstofhøst” anläggningen är i första hand avsedd för kommunala renings- eller avloppsanläggningar.

Den bandfilterteknologiska AL-2 Kulstofhøst ger till exempel energibesparingar i förhållande till luftning, bioförgasning av slam och mindre slam för avvattning efter en biologisk process. Dessutom kan det dokumenteras att anläggningen bidrar till att minska utsläppen av mikroplaster i den lokala vattenmiljön.

Utvecklingsfasen och idéerna bakom anläggningen

Lasse Majgaard Hansen från AL-2 Teknik berättar...

- I utvecklingsprocessen har det funnits ett ökat fokus på att skapa den mest optimala reningsprocessen för att uppnå bästa driftresultat och största miljönytta. Dessutom har design och tillverkning av konstruktionen haft hög prioritet för att skapa en robust produkt med lågt underhåll, där vår erfarenhet visar att PE plast är mycket användbart för dessa applikationer och miljöer.

Genom att använda CubX® PE100 RC skivor i tankkonstruktionen fick vi möjlighet att designa och tillverka en självbärande konstruktion utan stålförstärkningar. Detta har sparat produktionstid och skapat en kompakt tankdesign som är totalt korrosionsbeständig. Den eleganta konstruktionen, med stora obrutna ytor, möjliggör även enklare rengöring av anläggningarna vid behov.

Läs mer om AL-2 Kulstofhøst och AL-2 Teknik

CubX® skivor för tankbyggnation

Letar du efter den perfekta skivan för tankbyggnation?

Här hittar du fler varianter som minimerar eller helt eliminerar användningen av stålarmering.

LÄS MER