Tankar i branschen

Vatten & plast - en perfekt kombination

Skräddarsydda tankar och även plastbrunnar för industriella ändamål. Här på RIAS hittar du ett stort urval av plast som passar till många tankar och brunnar, t.ex. används det i vatten- och ytbehandlingsindustrin.

För att uppnå hög vattenkvalitet används ofta aggressiva kemikalier som natriumhypoklorit, klor eller ozon för bearbetning, vilket många olika industrianläggningar måste klara över en längre tidsperiod.

Flera typer av plast har bara god kemisk beständighet, är dessutom lätta att svetsa och bearbeta och har den höga renheten som krävs för direkt kontakt med dricksvatten.

Vi har ett bra och omfattande lagerprogram av lämpliga produkter från ledande europeiska plasttillverkare. Du kan läsa om de många olika alternativen i broschyren.

Idéer för applikationer

  • Tankar för rening och avloppssystem
  • Behållare för rengöring av luften
  • Avelsanläggningar för fiskodlingar och döda fisklådor
  • Dricksvattensystem och vattenreningssystem
  • Råvattenstationer
  • Transportabla vattentankar (låg vikt jämfört med stål / metall)
  • Foder i betongtankar för vattendepåer (dricksvattentank)
  • Neutraliseringsanläggning
  • Glasögon, rör och beslag

Om du har frågor eller behöver ytterligare hjälp, kontakta våra säljare