Marknads- och prisutvecklingen

Information om marknads- och prisutveckling inom plasthalvfabrikat mars 2022

Kära kund.

Vi har, efter att kriget i Ukraina startade i februari, sett en ökad turbulens och kaos, vilket haft betydande inflytande på bla plastindustrin

Vi måste tyvärr konstatera fortsatt kraftiga ökningar på plasthalvfabrikatspriserna, som implementeras med mycket kort varsel samt en stor osäkerhet runt prisutvecklingen på råvaror, olja, logistik och energi. Våra leverantörer förväntar extrema prishöjningar och situationen ändrar sig från dag till dag, om inte minut för minut.

I samband med stigande priser suspenderas också avtal och fasta priser och det varslas ytterligare prishöjningar med kort varsel.

I skrivande finns stund det inga rapporter eller tecken på varubrist, förutom på 2 områden , POM och PTFE.

I förlängning av ovanstående prishöjningar kommer vi troligtvis behöva reagera med kort varsel och implementera prisökningar i överensstämmelse med ovan.

Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen tätt tillsammans med vårt världsomspännande leverantörsnätverk och kommer göra vårt yttersta för att minimera hur det påverkar våra gemensamma affärer.

 

Din kontakt på RIAS är redo att hjälpa er i största möjliga mån, gällande de senaste utvecklingarna på marknaden.

Med vänlig hälsning

Henning Hess
VD/CEO Rias AB