Marknads- och prisutvecklingen

Kära kund

Den stora oron som efterhand har dominerat marknaden under en lång period och som har lett till prishöjningar, fortsätter tyvärr. Orsakerna till detta är många, utöver redan kända råvaruprishöjningar.

Vi kommer nedan försöka förklara några av anledningarna till denna utveckling.

Energipriserna stiger:

Utvecklingen av energipriserna beror bl.a. på brist på vatten till vattenkraft och vind till vindkraftverken, vilket har resulterat i att det inte har genererats tillräckligt med ström från Skandinavien till att täcka behovet i Danmark och Sverige och att man har varit tvungen att köpa dyrare el från andra länder.

De stigande priserna på gas och kol har i de flesta europeiska länderna medfört kraftigt stigande energipriser.

Kraftigt stigande oljepriser:

Oljepriset har också utvecklats kraftigt uppåt och är nära ”all time high” och detta slår igenom på råvarupriserna samt i andra oljebaserede produkter som diesel och bensin.

Stigande fraktpriser:

Inte alla är medvetna om införandet av det så kallade mobilitetpaketet (nya regler för utländska chaufförer i bla Sverige och Danmark ) och de konsekvenser det har haft på transportmarknaden. Intentionen med  mobilitetspaketet är bl.a. att försäkra sig  om att utländska transportfirmor betalar chauffören svensk minimumlön vid transporter i Sverige, också kallat cabotage körning.  Konsekvensen har då också blivit att de utländska företagen nu i väldigt liten utsträckning kör nationella transporter. Detta har begränsat utbudet av inhemska transporter och medför stigande fraktpriser.

De stigande fraktpriserna påverkas ytterligare av de mycket höga avgifterna på containertransport frän Asien, vilket således har inflytande på priserna av de råvaror som importeras från Asien.

Ökad efterfrågan:

Den ökade efterfrågan på material i industrin har den effekten på bl.a. POM att råvaruproduktionen inte kan följa med efterfrågan. Produktionskapaciteten på råvaror till POM förväntas tidigast vara uppbyggd om några år.  Effekten blir/är därmed ett mindre utbud än efterfrågan och priserna stiger kraftigt.  I många tillfällen leder även detta till längre leveranstider än normalt.

Därmed har alla de ovan nämnda faktorerna också påverkat de stigande priserna vi ser på våra plast halvfabrikat.

Någon har kallat detta den perfekta stormen  -   vi tycker mest att det är trist.

Vi fortsätter med att följa utvecklingen på nära håll , och vi arbetar hårt på att säkra upp att vi ska kunna leverera de produkter våra kunder efterfrågar.Din säljare eller kontaktperson hos oss står gärna till rådighet vid frågor om situationen och de senaste utvecklingarna på plastmarknaden.

Din kontakt på RIAS finns så klart till hands gällande frågor kring ditt avtal och den senaste utvecklingen på plastmarknaden.

Med vänlig hälsning

Henning Hess

VD/CEO Rias AB

RIAS  |  Domkraftsvägen 1  |  197 40 Bro  |  Tel 08 - 121 374 20  |  info@rias.se  |  CVR 44065118

Kontakta

Kundservice

Vi sitter redo att ta emot alla förfrågningar.

Öppettider

  • Mån-torsdagkl. 08.00 - 16.00
  • Fredagkl. 08.00 - 15.30