Prisutveckling

Marknaden för plast i halvfabrikat är under press.

Prisutvecklingen på nästan alla plasttyper skjuter i höjden med oanad hastighet.

Anledningen är brist på råvaror till följd av den globala Covid-19 situationen, då många råvaruproducenter valt att minska sina lager kraftigt samt anta en minskad produktionstakt utifrån  prognos om ett svagt första kvartal 2021. Dessutom påverkar även en minskad efterfrågan på kerosin (flygbränsle) och bensin, då den tillverkningen utgör några av råvarorna inom plastindustrin.

Den kraftigt ökande efterfrågan i Europa har överraskat alla och dessutom har en ökad efterfrågan i bland annat Latinamerika gjort att råvaruleverantörerna där kunnat ta ut högre råvarupriser än i Europa med följd att situationen förvärrats ytterligare.

Samtidigt har exporten av vissa råvaror från Asien på ett liknande sätt varit obefintlig på grund av en stor brist på fraktcontainrar vilket resulterat i kraftigt ökade fraktkostnader. Råvaruproducenter i Texas har tvingats till en ”lock down”, till följd av den stränga vintern i delar av Nordamerika, vilket i sin tur spär på bristen av råvarumaterial.

Det är alltså ett samband av många oförutsedda händelser som ger den allmänna bristen på råvaror vilket i sin tur får priserna att stiga kraftigt.

Vi följer marknaden i mycket nära samarbete med vårt världstäckande nätverk och försöker uppdatera Er som kund löpande.

Vi måste därför göra Er uppmärksamma på att vi kan tvingas genomföra oanmälda prisjusteringar från dag till dag och ber därför om att Ni håller Er uppdaterade om situationen innan Ni ingår bindande avtal med Era kunder.

Redan nu är situationen ansträngd när det gäller extruderad PE, PP och ABS men fler plaster kan beröras inom kort.

Din kontakt på RIAS finns så klart till hands gällande frågor kring ditt avtal och den senaste utvecklingen på plastmarknaden.

Med vänlig hälsning

 

Henning Hess

VD/CEO Rias AB

RIAS  |  Domkraftsvägen 1  |  197 40 Bro  |  Tel 08 - 121 374 20  |  info@rias.se  |  CVR 44065118

Kontakta

Kundservice

Vi sitter redo att ta emot alla förfrågningar.

Öppettider

  • Mån-torsdagkl. 08.00 - 16.00
  • Fredagkl. 08.00 - 15.30