DISCLAIMER

RIAS förbehåller sig alla rättigheter till denna webbplats. Text, bilder, filer och grafik samt deras placering på RIAS webbplats skyddas av upphovsrättslagen. Innehållet får inte kopieras, ändras eller göras tillgänglig för tredje part för kommersiella ändamål. RIAS hemsida innehåller också bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt.

Förbehåll

RIAS reserverar sig för skrivfel, kontinuerliga förändringar utbud och felaktig information. RIAS frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador, inklusive skador på program och hårdvara som ett resultat av virusinfektion som kan uppstå direkt eller indirekt från användning av vår hemsida, om detta inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet av RIAS' sidan.

Informationen om www.rias.se betraktas som vägledning och RIAS ansvarar inte.

RIAS webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser där denna friskrivningsklausul inte gäller.