VATTEN- OCH YTBEHANDLING

Plast för en säker och pålitlig vattenbehandling

Effektiv vattenbehandling är avgörande för vår höga livskvalitet. För att få en hög vattenkvalitet används ofta aggressiva kemikalier som natriumhypoklorit, klor eller ozon till förbehandlingen, vilket många olika industrianläggningar ska kunna motstå över en längre tid.

Flera plasttyper har god kemisk resistans, är enkla att svetsa och bearbeta samt har den nödvändiga höga renhet som krävs för direkt kontakt med dricksvatten. Dessa plasttyper uppfyller de nuvarande standarderna och riktlinjerna samt har de nödvändiga godkännandena. Därför används plast i stor utsträckning i systemlösningar inom vatten- och ytbehandlingsindustrin.

Se hela vatten- och ytbehandling sortimentet i vår inspirationsbroschyr

Om du har frågor eller behöver ytterligare hjälp, kontakta våra säljare

Broschyrer VATTEN- OCH YTBEHANDLING
Dricks- och spillvattenteknik
 • Tankar för renings- och spillvattenanläggning
 • Behållare för luftrening
 • Dricksvattenanläggning och vattenbehandlingssystem
 • Råvattenstationer
 • Transportabla vattentankar (låg vikt jämfört med stål/metall)
 • Liner i betongtank för vattendepåer (dricksvattenreservoar) 
 • Neutraliseringsanläggning
 • Rör och rördelar
Fiskodlingar
 • Tankar och behållare för t.ex. uppfödningsanläggningar, reningsverk och lådor för död fisk
 • Interiör i arbetsrum
 • Rör och rördelar
Galvanisk anläggning för ytbehandlingsverksamheten
 • Oxideringsanläggning för ytbehandling
 • Stålbearbetningsanläggning
 • Golvbeläggning
Brunnar och avloppssystem
 • Brunnar och bottenplattor
 • Flänsar, tryckrör och beslag
 • Synglas