FAQ

Vi har samlat en rad tips och tricks kring underhåll, montering, hur du undvikar fallgropar och dyl. Du kan också använda  frågorna som inspiration.
Om du har ett bra förslag eller har en fråga, är du välkommen att kontakta oss.

RIAS i allmänhet

Säljer RIAS till privatkunder?

Vi säljer endast till momsregistrerade företag. Vi hänvisar till återförsäljare.

Kan man hämta hos RIAS?

Ja det går bra men notera att lagret ligger i Roskilde Danmark
Man kan hämta produkterna dagen efter betalning i butik efter överenskommelse

Vilken är leveranstiden?

Vi har från dag-till-dag-leverans för standardprodukter. För beställningsvaror ber vi er kontakta RIAS interna säljavdelning.

Vilka öppettider har lagret?

Måndag till fredag 7.00 - 15.45 och fredag 7.00-14.00. Hämtning endast efter överenskommelse.

Bygg

Utvidgar plast sig med temperaturen?

Ja, alla plasttyper har en utvidgningskoefficient som ligger 6-10 gånger högre än stål.

Ska jag ta bort snö från taket?

För att undvika kollaps, är det på vintern viktigt att ta bort snön på taket som är monterat på takbjälk konstruktion. Alternativt måste du montera tvärsgående läkt (kottlingar) mellan takbjälkarna.

Hur rengör jag RIATHERM® UV kanalplastplattor?

Små områden

  • Skölj med ljummet vatten.
  • Tvätta med en mild tvållösning eller mild rengöringsmedel i ljummet vatten. Använd en mjuk trasa eller svamp för att lossna smuts.
  • Skölj med kallt vatten eller torka med en mjuk trasa eller svamp för att undvika kalkfläcker.

Större områden

  • Spola kanalplasten med en högtryckstvätt med vanligt vatten.
  • Använd enbart rengöringsmedel till vattnet som är kompatibel med Polycarbonat.
  • Skölj med kallt vatten och torka med en mjuk trasa eller svamp för att undvika kalkfläcker.

OBS

Använd aldrig slipande eller stärkt alkalisk rengöringsmedel på RIATHERM® i UV-plattor.
Använd aldrig hushållssprit, aceton eller liknande lösningsmedel.
Gnugga inte med borste, stålull eller andra slipande föremål.

Försvinner kondens igen?

Kondens problemet försvinner alltid igen när temperatur och luftfuktigheten ändras. Vattenångan i plattan kan tränga ut genom materialet – om taket är monterat enligt kraven.

Industri / Skylt / Reklam

Utvidgar plast sig med temperaturen?

Ja, alla plasttyper har en utvidgningskoefficient som ligger 6-10 gånger högre än stål.

Utvidgar plast sig i vatten (vattenabsorption)?

Ja, när plast absorberar vatten utvidgar materialet sig, en del material mer än andra.

Kan jag få skuret ut skivor?

Ja, vi skär upp i stort sett alla våra produkter enligt mått. Här beräknas 2-3 dagars leveranstid.

Hur materialbestämmer jag plasttyper - brandtest - flyttest etc.?

Som utgångpunkt kan man lägga en plastbit i vatten för att bestämma om densiteten ligger över eller under ett (1). Därefter kan man försöka att antända ett hörn av plasten. Beroende på om plasten brinner med en klar eller svart flamma, hur röken luktar eller om plasten inte antänds, kan den i de flesta fall typbestämmas.

Vilka plasttyper är lämpliga för kontakt med livsmedel?

Det beror på råmaterialets sammansättning, färg och tillsatsämnen. Först och främst ska materialen uppfylla olika europeiska normer, dvs. gränsvärden för migration.

Vilken är skillnaden mellan extruderad XT-akryl och gjuten akryl?

Gjuten akryl har samma ljustransmission oberoende av tjockleken, bäst för mekanisk bearbetning. Innehåller inte så mycket spänning. Större färgutbud. XT-akryl är lämpligt för vakuumformning. Bättre tjocklekstoleranser och billigare att producera.

Gulnar plast i solen?

Om det inte är UV-stabiliserat, så kan det gulna.

Är plast lämpligt i fuktig miljö?

De flesta plasttyper är lämpliga för fuktig miljö, men det är skillnad på hur mycket fukt olika material absorberar.

Är plast slagtåligt?

Många typer är mycket slagtåliga vid rumstemperatur. Jämfört med vanligt glas är polykarbonat ca 250 gånger slagtåligare och gjuten akryl ca 10 gånger mer slagtåligt.

Är plast kemikalieresistent?

Det finns stor skillnad mellan plastmaterialens kemikalieresistens. De flesta fluorplastmaterial och andra enstaka plasttyper uppvisar riktigt god kemikalieresistens mot syra, baser och lösningsmedel. Men som huvudregel ska kemikalietyp, koncentration och temperatur anges för kunden för att ge information om kemikalieresistensen.

Bearbetning

Hur limmar jag plast?

Inte alla plasttyper kan limmas. Olika plasttyper kräver olika slags lim, exempelvis polymerbaserade lim, lösningsmedelsbaserade eller UV-härdande lim.

Hur fräser jag i plast?

De flesta typer av plast kan fräsas med vanlig fräs av stål? Speciella fräsar rekommenderas med hårdmetallplattor vid större produktioner. Fräsar kan ha speciella frigångs-, spånvinklar och köra med särskilda spänningshastigheter.

Hur borrar jag i plast?

Det går att borra i de flesta plasttyper med ett vanligt HSS-borr för stål. Vid större produktioner rekommenderas dock att använda borr av speciella syntetmaterial. Borrarna har speciella frigångs, spån- och spetsvinklar.

Vid vilken temperatur formar jag plast?

Det är olika för de olika plasttyperna. Temperaturområdet varierar från 120-195 grader. Vissa typer av plastmaterial kan förtorkas innan det formas.

Goda råd vid bearbetning

Maskiner: Spåntagande bearbetning kan användas på vanliga verktygsmaskiner.

Verktyg: High-speed stål kan användas för bearbetning av icke-armerade plasttyper, men generellt rekommenderas användning av hårdmetallskär, som också bör användas till armerade plasttyper.

Dimensionsstabilitet: Vid asymmetrisk bearbetning och mycket materialborrtagning kan ett mellanliggande tempereringsteg rekommenderas för att undvika förskjutningar i materialet.

Bearbetningsprocesser

Sågning: För bandsågar används normalt high-speed-klinga och för cirkelsågar klinga av hårt material. Undvik överhettning genom att se till att verktyget alltid är skarpt.

Borrning: Säkra god kylning vid borrning av djupa hål, och vi rekommenderar att förborra vid större hål.

Svarvning: Hög skärhastighet och ett minimispåndjup på 0,5 mm ger goda resultat. Kylning med tryckluft är lämpligt eftersom det hjälper till att avlägsna spånorna.

Fräsning: Håll spånorna grova genom att justera matning och spåndjup. Använd verktyg med gott om plats för spånavgång.

Rengöring och underhåll

Allmänt sett är plastmaterial lätta att rengöra och underhålla, men olika plasttyper har olika riktlinjer som ska följas. Vi rekommenderar alltid att testpolera en liten bit plast först. 

Huvudregeln är att man aldrig får använda skurmedel, rakblad eller andra skarpa redskap.

Akryl (OROGLAS® och PLEXIGLAS®)

För rengöring av akrylskivor eller material tillverkade av OROGLAS®/PLEXIGLAS® rekommenderas ljummet såpvatten eller starkt förtunnade lösningar av milda, syntetiska rengöringsmedel.

Till arbetet är det bäst att använda en mjuk svamp. För att ta bort såpfläckar eftertvättas med rent vatten (sköljmedel kan tillsättas för att minimera statisk elektricitet) och resterande vattendroppar eftertorkas med en fuktig, mjuk svamp eller ett fuktigt sämskskinn.

Borttagning av fläckar kan göras med isopropylalkohol som ska användas med försiktighet. Eftersköjlning med rent vatten rekommenderas. En lång rad vanliga kemikalier ska undvikas, t.ex. sprit. Lösningsmedel får inte används på akryl.

Matta områden eller smårepor på akryl efterpoleras med polervax eller milt bilvax som t.ex. Slipol (grövre) och Slipoline (finare).

Poleringen, som ska göras med lätt hand, kan antingen ske maskinellt med en flanellskiva eller för hand med bomullstrasa. Sist efterpoleras med en helt ren skiva eller trasa.

Polykarbonatskivor (PC-skivor)

För rengöring av akrylskivor eller material tillverkade av OROGLAS®/PLEXIGLAS®, rekommenderas ljummet såpvatten eller starkt förtunnade lösningar av milda, syntetiska rengöringsmedel.

Till arbetet är det bäst att använda en mjuk svamp eller en mikrotrasa. Tvätta efter med rent vatten och vattendroppar torkas av med fuktig, mjuk svamp eller trasa. Rengör aldrig skivan när den är torr.

Undvik bensen, alkohol, ester eller organiska lösningsmedel till polykarbonatskivorna. Isopropylalkohol på en mjuk trasa kan även användas.