RIAS & MILJÖ

MILJÖ & HÅLLBARHET

RIAS hållbarhet

Hos RIAS ser vi miljö och hållbarhet som en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar ständigt med nya initiativ för att säkerställa en hållbar framtid. På den här sidan kan du läsa mer om de initiativ vi har arbetat med. Nyckelord i vårt arbete är återanvändning, cirkulär ekonomi, energirenoveringar, energioptimering och miljövänliga produktalternativ. Vi känner att vi har en del av ett ansvar som vi måste lyfta som ett ansvarsfullt företag.

RIAS stora fokus på den gröna omställningen fortsätter. Därför har vi flyttat mållinjen närmare klimatneutralitet – Vi ska vara klimatneutrala i 2030!

Återanvändning

RIAS är en av grundarna och en associerad medlem av WUPPI-ordningen. WUPPI är ett gemensamt insamlingssystem inom PVC-industrin, som hjälper till att säkerställa, att hård PVC återvinns. Som leverantör av hårda PVC-produkter, främst till konstruktionsområdet,  är det naturligt för oss att vara en del av WUPPI. Några av fördelarna med PVC är att den har lång livslängd, är relativt väderbeständig, och kan ingå i en cirkulär ekonomi även efter 20 år. Det vill säga att exempelvis gamla hängrännor och takskivor kan granuleras och ingå i produktionen av nya PVC-produkter. Det betyder att vi kan spara 2 kg CO2 för varje kilo PVC vi återvinner. Det beror på att energiförbrukningen för produktionen är upp till 90% lägre när återvunnen PVC används istället för ny.

Du kan läsa mycket mer om vårt arbete med  WUPPI här.

Förutom återvinning av PVC har vi hos RIAS en mycket hög återvinningsprocent. Det innebär att alla våra rester och överskottsmaterial samlas in och sorteras, varefter det skickas vidare till återvinning via återvinningsföretag, som WUPPI. Det är i praktiken bara lite sågspån och liknande kvar,  som går till förbränning – ALLT annat återvinns. Det innebär att upp till 98% av allt vårt överskottsmaterial ingår i den cirkulära ekonomin och återvinns till nya produkter.

 

ESG-rapport

Hos RIAS  har vi alltid strävat efter att agera ansvarsfullt och skapa värde på ett ordentligt och trovärdigt sätt. Det ligger djupt i vårt DNA och har varit helt grundläggande för Rias utveckling. Vi tror att ett företags verksamhet är avgörande för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi vill proaktivt förbättra de sociala, klimat och miljömässiga förhållandena, särskilt i områden med en naturlig koppling till vår verksamhet.

Du kan läsa mycket mer i vår ESG-rapport här.

ESG Transparency Partner

Vi offentliggör  nu ESG och vi kommer granska, utveckla, professionalisera och systematisera uppföljningen och vi kommer att lägga ännu mer struktur på de insatser och initiativ vi redan haft under flera år. Det är därför vi också är stolta över att vara certifierade som "Nasdaq ESG Transparency Partner".

FN's världsmål

I RIAS har vi bl.a. ett fokus på de av FN’s världsmål som är mest relevanta för våra intressenter och vår verksamhet. Vi har ett särskilt fokus på världsmålen 7, 12, 13 och 16, där vi har satt upp mätbara och ambitiösa mål, för mål 7 om hållbar energi och för mål 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion.

Energirenovering & energioptimering

I 2020 har vi hos RIAS haft en grundlig uppdatering och renovering av några av våra anläggningar. Delar av vår kontorsmiljö efterisolerades och fönsterpartierna i samma område byttes till energieffektiva fönster. Vår gamla omoderna produktionsbyggnad har rivits ned och produktionen flyttades till större och modernare lokaler. I den nya produktionshallen byttes lanteriner och fönster och ett värmeåtervinningssystem installerades som säkerställer värmeåtervinning från de 24 000 kubikmeter luft som byts ut per dygn. Detta innebär att värmen som återvinns enbart från maskiner säkerställer uppvärmningen av byggnaden som helhet.

Vi har bytt all belysning, både inomhus och utomhus, till LED-belysning. Allt detta, som en del av den gröna omställningen, har bidragit till att vi minskat koldioxidutsläppen markant.

Solcellsanläggning på taket

Solceller på taken till RIAS byggnader i Roskilde har blivit verklighet. I februari 2021 tecknade RIAS ett avtal om installation av solceller. Själva installationen av anläggningen blev klar vintern 2021. Elproduktionen från solcellerna beräknas bli 260 500 kWh, vilket motsvarar ca. 45 % av vår elförbrukning på plats i Roskilde. Denna besparing förväntas årligen i minst 30 år framöver.