PTFE

Polytetraflourethylen

PTFE är en högkristallinisk plast, som hör till gruppen flourplaster. Materialet känns dock mest igen på den mycket låga friktionsegenskapen – lägst av alla plastmaterial. Även känt som teflon. PTFE har ypperlig kemikaliebeständighet mot syror, lösningsmedel och basiska ämnen och har goda elektriska- och dielektriska egenskaper, är UV-resistent, har ingen fuktabsorption och angrips inte av mikroorganismer.

Användning
Användning

Inom maskin- och livsmedelsindustrin: Pumpdelar, filter, värmeväxlare, kar, tankar, rörsystem, packningar, bussningar, glidement, lager och isolatorer.

Mekaniska egenskaper
Mekaniska egenskaper

Mycket låg friktionsegenskap. Ringa styrka och dåliga slitegenskaper. Kallflyter under belastning.

Temperatur
Temperatur

Användningstemperatur från -200 till +260 grader.

Varianter
Varianter

Standard i skivor, rundstänger och ämnesrör. Standardkvalitet är utan fyllnadsmaterial. Kan fås med tillsättning av 25 % glas eller tillsättning av 15 % grafit. Impregnerad glasväv – med och utan klister på baksidan och impregnerad bronsväv – etsat en sida.

Kemikalieresistens
Kemikalieresistens

Ypperlig kemikaliebeständighet mot syror, lösningsmedel och basiska ämnen. Materialet kan ångsteriliseras.

Brand
Brand

PTFE är testat enligt UL 94 och är klassificerat HB.

Miljö
Miljö

PTFE uppfyller RoHS-direktiv.

Bearbetning
Bearbetning

Kan bearbetas med vanliga skärande verktyg. Rekommenderas att köra med hög hastighet och låg spänning. Kylning bör ske för att minimera spänningar. Materialet är långspånigt och därför ska hänsyn tas till spånansamling. Kan inte limmas.

Livsmedel
Livsmedel

Vissa typer är lämpliga för kontakt med livsmedel.

OBS
OBS

Är UV-beständigt. Vid brand och i direkt kontakt med öppen eld utvecklas skadliga ämnen i luften.

PTFE - Lagersortiment

Välj skivor, stänger eller hela vårt PTFE lagersortiment