POLICY FÖR DATAETIK

RIAS A/S 2022

RIAS A/S strävar efter att vara ett digitalt ansvarsfullt företag där kunder, partners och anställda litar på att RIAS A/S behandlar data med respekt och omsorg.

Dataetik är ett brett begrepp som sträcker sig längre än till att skydda personuppgifter genom att följa dataskyddsförordningen, reglerna för cookies och marknadsföring eller annan relevant lagstiftning på området. För RIAS handlar det om att ständigt fokusera på vår etiska värdekompass, som ska vägleda oss att göra det rätta, oavsett om lagen kräver det eller inte.

På RIAS har vi identifierat några dataetiska värden som vi som företag bör arbeta efter och som kan hjälpa oss att alltid fatta välgrundade beslut på vår digitala resa. Dessa dataetiska värden är alltså högst prioriterade i den relevanta lagstiftningen för området.

RIAS dataetiska policy kompletterar RIAS personuppgiftspolicy.

 

1. RIAS dataetiska värden:

2. RIAS är ett digitalt ansvarstagande företag

Detta innebär för det första att vi inom RIAS måste vara medvetna om vårt ansvar i vår digitala utveckling och kontinuerligt överväga för- och nackdelar med att använda nya digitala lösningar i förhållande till den databehandling de medför. RIAS ser många möjligheter i ny teknik och digitala lösningar, både när det gäller rekrytering, marknadsföring, tävlingar, samarbete och för att utföra våra löpande uppgifter. Samtidigt är RIAS mycket medveten om att användningen och behandlingen av data aldrig får gå utanför RIAS dataetiska värdekompass och i slutändan skada förtroendet för RIAS som ett digitalt ansvarsfullt företag.

3. Personen i fokus

RIAS strävar efter att skapa värde för våra aktieägare och övriga intressenter. Digitala lösningar hjälper till att stödja detta syfte, och RIAS digitala lösningar och behandling av data för RIAS affärsbehov samlas in enbart i syfte att skapa värde för RIAS kunder och anställda, inklusive att rikta vår kommunikation för att möta kundernas behov och situationer. Vi måste respektera den enskildes integritet och värdighet och får inte använda uppgifter mot den enskildes vilja.

4. RIAS databehandling måste vara transparent

RIAS måste vara öppna och transparenta när det gäller hur vi behandlar uppgifter om våra kunder, partners och anställda samt vilka uppgifter detta omfattar, bland annat i RIAS personuppgiftspolicy. För att vara transparenta måste vi också kunna förklara varför och hur vi använder uppgifter. Samma sak gäller för vår insamling av samtycke, där kunder, partners och anställda ska känna sig fullt informerade om omfattningen av det givna samtycket.

5. RIAS databehandling för att säkerställa likabehandling

RIAS digitala lösningar, såsom användning av maskininlärning och algoritmer, måste utformas så att vi efter bästa förmåga undviker oavsiktlig partiskhet och diskriminering – till exempel i rekryteringsprocesser. Det innebär också att metoderna och resonemanget bakom våra dataprocesser måste vara öppna och förklarliga. Om bias i algoritmerna identifieras, vidtas omedelbart lämpliga korrigeringar för att undvika detta.

6. Öppenhet och positiv misslyckandekultur i RIAS

På RIAS måste vi vara öppna för att diskutera utmaningar och etiska dilemman över i hela organisationen. Vi strävar efter en positiv misslyckandekultur för att se till att fel och problem diskuteras och hanteras på ett korrekt sätt, så att vi ständigt kan förbättra oss själva och våra lösningar.

7. Uppgiftsskydd

RIAS har åtagit sig att genomföra ett adekvat skydd av personuppgifter för att säkerställa att uppgifternas konfidentialitet och integritet upprätthålls, bland annat i enlighet med dataskyddslagarna.

8. RIAS säljer inte uppgifter

De uppgifter som RIAS samlar in används endast för att förbättra våra produkter och tjänster för individen eller RIAS allmänna verksamhet. RIAS samlar inte in eller behandlar uppgifter för vidareförsäljning.

9. Datadrivna beslut och resultat måste kunna förklaras

I RIAS måste vi kunna förklara varför och hur en analys med hjälp av data har lett till ett visst resultat, så att datadrivna beslut i RIAS kan förklaras.