Manuell bearbetning

Vår manuella avdelning består av alla välkända processer som finns inom området plastbearbetning. Våra hantverkare är erfarna och alltid redo att hitta lösningar på de manuella processerna.

Bockning

Bockning är en av våra spetskompetenser och sker med hjälp av två olika processer, varm- och kallbockning. Varmbockning används oftast till PMMA (PLEXIGLAS®/akryl) och PC (polycarbonat) men kan även användas på andra materialtyper. Vi har utrustning för punkt- och linjeuppvärmning samt ugn för uppvärmning av plattor. Om det inte går att bocka materialet kan vi i många fall svetsa eller limma för att uppnå den tänkta designen. Kallbockning utförs i vår kantpress i längder upp till 3 meter. De vanligaste materialen för kallbockning är PET-G i tjocklek upp till 2 mm och PC i tjocklek upp till 8 mm eller efter vinkelgrad.

Svetsning

Om det inte går att limma kan det ofta svetsas. Svetsen ger en stark och tät fog mellan delarna. Man kan sammanfoga två olika material som exempelvis PMMA och PVC. Det går även att kombinera svets och lim. Betänk att svetsfogen kan framstå som grov i jämförelse med en limfog.

Limning

När man limmar får man de snyggaste fogarna och de bästa resultaten fås i extruderade material. UV-limning är en vanlig metod då den ger möjlighet för näst intill osynliga skarvar och används därför ofta till diverse displayer och utställningsmontrar. Limning används vanligen till displayer, avskärmningar, lådor, montrar, bord, skåp, hyllor och mycket mera. Allt går tyvärr inte att limma men vi erbjuder metoder väl anpassade efter materialet.

Polering

När det krävs en jämn och fin yta med goda optiska egenskaper kan vi polera materialet. Vi erbjuder både maskin-och handpolering och i vissa fall även flampolering. De vanligaste produkterna som blir polerade är utställningsmontrar, skyltar, rutor mm.

Borrning

Det går att borra i de flesta förekommande material. Vi gör hål för montering av beslag mm utan någon direkt begränsning av storleken.