FAQ

Vi har samlat en rad tips och tricks kring underhåll, montering, hur du undvikar fallgropar och dyl. Du kan också använda  frågorna som inspiration.
Om du har ett bra förslag eller har en fråga, är du välkommen att kontakta oss på info@rias.se

Vad ska jag vara uppmärksam på när jag monterar RIATHERM® tak?

Vad ska jag vara uppmärksam på när jag monterar RIATHERM® tak?
 • Minimum lutning på taket ska vara 6 cm per meter.
 • Plattorna ska ha 25 mm utrymme för expansion när de anslutas till väggen.
 • Vid montering på vintern ska PVC-täcklisterna, bitumentejp och butylband förvärmas innan montering. Låt dem ligga i ett värmt rum i några timmar och montera omedelbart efter.
 • För takbjälk och remmar skall användas limträ.
 • Var noga med att bara ljusa ytor vetter mot plattorna.
 • Om det finns isolering direkt under plattorna ska denna täcks av vit duk.
   

Säljer RIAS till privatkunder?

Säljer RIAS till privatkunder?

Vi säljer endast till momsregistrerade företag. Vi hänvisar till återförsäljare.

Ska jag ta bort snö från taket?

Ska jag ta bort snö från taket?

För att undvika kollaps, är det på vintern viktigt att ta bort snön på taket som är monterat på takbjälk konstruktion. Alternativt måste du montera tvärsgående läkt (kottlingar) mellan takbjälkarna.

Hur rengör jag RIATHERM® UV kanalplastplattor?

Hur rengör jag RIATHERM® UV kanalplastplattor?

Små områden:

 1. Skölj med ljummet vatten.
 2. Tvätta med en mild tvållösning eller mild rengöringsmedel i ljummet vatten. Använd en mjuk trasa eller svamp för att lossna smuts.
 3. Skölj med kallt vatten eller torka med en mjuk trasa eller svamp för att undvika kalkfläcker.

Större områden:

 1. Spola kanalplasten med en högtryckstvätt med vanligt vatten.
 2. Använd enbart rengöringsmedel till vattnet som är kompatibel med Polycarbonat.
 3. Skölj med kallt vatten och torka med en mjuk trasa eller svamp för att undvika kalkfläcker.

OBS:
Använd aldrig slipande eller stärkt alkalisk rengöringsmedel på RIATHERM® i UV-plattor.
Använd aldrig hushållssprit, aceton eller liknande lösningsmedel.
Gnugga inte med borste, stålull eller andra slipande föremål.

Hur monterar jag ett trapetstak?

Hur monterar jag ett trapetstak?
 • Alla ytor som är vända mot takplattorna ska vara vita.
 • Taklutning ska vara 1 cm per meter.
 • För förvaring utomhus och tillfällig lagring på byggarbetsplats ska plattorna skyddas med pressening mot direkt solljus, då ackumulering av värme i en plattstapel kan orsaka missfärgning och deformation av materialet.
 • Om plattorna levereras i rullar, ska de rullas ut, så att plattorna ligger platt.
 • När plattorna monteras, får de inte monteras direkt över täta, slutade ytor utan att det är tillräcklig ventilation bakom dem.

Hur monterar jag ett Click-Step® tak?

Hur monterar jag ett Click-Step® tak?
 • Taklutning min. 9 cm per meter.
 • Det ska förborras innan montering av skruvar.
 • Ta bort skyddsfolien från panelerna innan montering.
 • Takkonstruktionen ska vara platt och stabil.
 • Avvattning av eksisterande tak får inte ledas ut på Click-Step®.
 • Ventilationstejp får inte täcka över avvattningskanalen.
 • Se till att panelerna är klickat korrekt mot varandra innan du sätta skruven i Click-Step®.

Försvinner kondens igen?

Försvinner kondens igen?
 • Kondens problemet försvinner alltid igen när temperatur och luftfuktigheten ändras. Vattenångan i plattan kan tränga ut genom materialet – om taket är monterat enligt kraven.

RIAS  |  Domkraftsvägen 1  |  197 40 Bro  |  Tel 08 - 121 374 20  |  info@rias.se  |  CVR 44065118

Kontakta

Kundservice

Vi sitter redo att ta emot alla förfrågningar.

Öppettider

 • Mån-torsdagkl. 08.00 - 16.00
 • Fredagkl. 08.00 - 15.30