Manuell bearbetning

Årtionden av erfarenhet inom manuell bearbetning

Stor plastkunskap och lång erfarenhet

Vår manuella avdelning består av ett team av mycket skickliga och erfarna plastmakare och snickare. Med deras många års erfarenhet inom bearbetning av plast kan de hantera alla former av manuell bearbetning, inklusive bockning, svetsning, limning, polering och borrning. Vår manuella avdelning hjälper också till med efterbehandling av detaljer från maskinavdelningen, montering samt specialförpackning.

Bockning

Bockning är en av våra spetskompetenser och vi är starka inom både kall- och varmbockning. Varmbockning är oftast i akryl typ (PLEXIGLAS®) och polykarbonat (PC), men kan också göras i andra material. Vi har bockbord för punkt-/linjeuppvärmning och ugn för uppvärmning av skivor. Det är möjligt att svetsa eller limma detaljen om den inte kan bockas. Kallbockning utförs på våra kantpressar i material upp till 3 meters längd. Material som typiskt kallbockas är PET-G i tjocklekar upp till 2 mm och PC i tjocklekar upp till 8 mm, beroende på vinkelgrad.

Svetsning

Där det inte går att limma kan det ofta svetsas. Svetsning ger en stark och tät fog. Svetsning kan sammanfoga två olika material, till exempel akryl och PVC. En kombination av lim och svets kan också vara en möjlighet. Den kan i vissa fall framstå visuellt grövre än en limning. Svetsning används mest för rör, kar, stora behållare och ställen där fogen behöver vara extra stark.

Limning

Limning ger snygga fogar och de finaste limningarna fås alltid i extruderad XT-material. UV-limning är till exempel mycket vanlig då den ger möjlighet till nästan osynliga fogar och används därför ofta för utställningsdetaljer och montrar. Limning används för displayer, maskindelar, skydd, lådor, montrar, boxar, bord, skåp, hyllor och mycket mer. Det är naturligtvis inte allt som kan limmas, men vi erbjuder många olika metoder beroende på behov och material.

Polering

Vi polerar detaljer när det behövs en plan och jämn yta med en fin optisk verkan. Vi erbjuder både maskinell och handpolering och i mycket specifika fall använder vi flampolering. Materialet är oftast klart för att just kunna få den optimala effekten fram vid poleringen. Det är typiskt utställningsdisplayer, skyltar, rutor med mera som poleras.

Borrning

Det går att borra i nästan alla material. Vi gör hål för beslag, skär gängor med mera utan begränsning på storlek. Om du har ett speciellt projekt, kontakta oss så vi kan vägledda dig.

Vi erbjuder också

3D-print

Obegränsad flexibilitet och målmedveten optimering.

Laserskärning

Högprecisions laserskärning för hög finish och fina detaljer.

CNC-fräsning och svarvning

Högteknologisk bearbetning av detaljer i plast.

En stark samarbetspartner

Vår försäljnings- och PTA-avdelning är din direkta kontakt till RIPRO. Här sitter våra kompetenta kollegor redo att hjälpa dig att nå dina projektmål.