Disclaimer

RIAS A/S förbehåller sig alla rättigheter till denna webbplats. Text, bilder, filer och grafik samt deras placering på RIAS A/S' webbplats är skyddade av upphovsrätten. Innehållet får inte kopieras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte. RIAS A/S' webbplats innehåller dessutom bilder, för vilka tredje part har upphovsrätt.

Förbehåll

RIAS A/S reserverar sig för skrivfel, löpande sortimentsändringar och felaktiga uppgifter. RIAS A/S frånsäger sig allt ansvar för skador, inklusive skador på program och hårdvara till följd av virusinfektion, som uppstår direkt eller indirekt vid användning av vår webbplats, om dessa inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från RIAS A/S' sida.

Informationen på www.rias.se ska betraktas som vägledande information och RIAS A/S kan inte hållas ansvarig.

RIAS A/S' webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, där denna disclaimer inte gäller.