POM

Polyoxymethylen

En plast med goda glid- och slitegenskaper

POM är en delkristallin termoplast som är brett använd inom många industriella applikationer. POM kännetecknas av att ha stor styrka, hög motståndskraft mot slitage och låg fuktabsorption. Dessa egenskaper gör POM idealisk för tillverkning av komponenter inom precisionsteknik och maskinindustrin, där materialet bland annat används för tillverkning av kugghjul, lager, glidelement och andra precisionsdelar. Komponenter som bidrar till att säkerställa hög produktsäkerhet och produktivitet och som därför ställer höga krav på låg friktion, hög prestanda och lång livslängd.

POM ingår som element i många av de saker vi är i kontakt med till vardags, t.ex. används materialet för tillverkning av kugghjul i dörrarna i flera europeiska tåg. Kugghjulens funktion är avgörande för den dagliga driften, som säkerställer att dörrarna öppnar och stänger som de ska. Därför är det viktigt med ett material som, likt POM, är i stånd att säkerställa pålitlig och slitstark prestanda samt motstå belastningen från upprepad användning.

Vidare används POM för tillverkning av maskinkomponenter för livsmedelsproduktion. Materialkvaliteten är avgörande för att säkerställa att de höga standarderna för livsmedelssäkerhet efterlevs. Därför säljer vi POM (FG), som är godkänd för användning i samband med livsmedel. POM har naturligt låg friktion, vilket gör det lämpligt för rörliga delar i maskiner. Detta kan bidra till smidig drift och minska slitaget på komponenterna.

Användning
Användning

Inom maskinindustrin och apparatsektorn för: Kugghjul, glidlager, rullager, pumpdelar, finmekaniska delar, styrskivor- och skenor.

Mekaniska egenskaper
Mekaniska egenskaper

Stor styvhet och seghet, goda glid- och slitegenskaper. Formbeständig och ringa vattenupptagning.

Temperatur
Temperatur

Användningstemperatur: POM-C -50 till ca +100 grader och POM-H -50 till ca +90 grader.

Varianter
Varianter

Standard som skivor, rör och stänger. Finns i typer med smörjmedel för låg friktion och typer som är elektriskt ledande, eller med tillsättning av 25 % glas för större styrka och styvhet. Finns i medicin-teknisk kvalitet MG.

Kemikalieresistens
Kemikalieresistens

Beständigt mot de flesta kolväten och baser, men inte mot estrar och många syror.

Brand
Brand

Testat enligt UL 94 och är klassificerat HB.

Miljö
Miljö

Uppfyller RoHS-direktiv.

Bearbetning
Bearbetning

Kan bearbetas med vanliga handverktyg och spåntagande utrustning. Är kortspånigt och en fin yta kan uppnås med bearbetning. Inte lämplig för limning.

Livsmedel
Livsmedel

POM FG är lämpligt för kontakt med livsmedel.

OBS
OBS

Dåliga klister- och lackeringsegenskaper. Ska avspännas vid större bearbetning.

Din professionella sparringpartner

Vårt kompetenta säljteam står redo att ge dig råd om val av material, så att du är säker på att få precis rätt material för ditt ändamål.