PTFE

Polytetrafluorethylen

Den ultimata plasten när låg friktion, hög kemisk resistens och extrem temperaturbeständighet är avgörande

PTFE är en delkristallin fluorplast som tillhör gruppen termoplast. PTFE är känt för att ha den lägsta friktionsegenskapen av alla plasttyper, vilket gör materialet särskilt lämpligt för maskin- och livsmedelsindustrin för komponenter med glidande och roterande rörelser. PTFE har dessutom hög kemisk resistens och utmärkt förmåga att motstå både mycket låga och mycket höga temperaturer (från -200 °C till +260 °C). Detta tillsammans gör PTFE lämpligt för många specialapplikationer, bland annat för packningar och glidytor samt beläggning av kolvar, värmeelement, valsar, membran med mera.

PTFE tillhör PFAS; en grupp fluorämnen som är allmänt använda i många vardagsprodukter. PTFE är en icke-klibbig plasttyp, vilket betyder att den har minimal vidhäftning till andra material. Därför är PTFE också känt som teflon, som används som nonstick-beläggning på stekpannor. PTFE har dessutom goda elektriska och dielektriska egenskaper och är resistent mot ultraviolett (UV) strålning, vilket gör det lämpligt för utomhusapplikationer.

Användning
Användning

Inom maskin- och livsmedelsindustrin: Pumpdelar, filter, värmeväxlare, kar, tankar, rörsystem, packningar, bussningar, glidement, lager och isolatorer.

Mekaniska egenskaper
Mekaniska egenskaper

Mycket låg friktionsegenskap. Ringa styrka och dåliga slitegenskaper. Kallflyter under belastning.

Temperatur
Temperatur

Användningstemperatur från -200 till +260 grader.

Varianter
Varianter

Standard i skivor, rundstänger och ämnesrör. Standardkvalitet är utan fyllnadsmaterial. Kan fås med tillsättning av 25 % glas eller tillsättning av 15 % grafit. Impregnerad glasväv – med och utan klister på baksidan och impregnerad bronsväv – etsat en sida.

Kemikalieresistens
Kemikalieresistens

Ypperlig kemikaliebeständighet mot syror, lösningsmedel och basiska ämnen. Materialet kan ångsteriliseras.

Brand
Brand

PTFE är testat enligt UL 94 och är klassificerat HB.

Miljö
Miljö

PTFE uppfyller RoHS-direktiv.

Bearbetning
Bearbetning

Kan bearbetas med vanliga skärande verktyg. Rekommenderas att köra med hög hastighet och låg spänning. Kylning bör ske för att minimera spänningar. Materialet är långspånigt och därför ska hänsyn tas till spånansamling. Kan inte limmas.

Livsmedel
Livsmedel

Vissa typer är lämpliga för kontakt med livsmedel.

OBS
OBS

Är UV-beständigt. Vid brand och i direkt kontakt med öppen eld utvecklas skadliga ämnen i luften.

Din professionella sparringpartner

Vårt kompetenta säljteam står redo att ge dig råd om val av material, så att du är säker på att få precis rätt material för ditt ändamål.