Certifieringar

Transparens är en grundsten i våra relationer och vi strävar efter att upprätthålla höga standarder i alla aspekter av vårt arbete. Vi vill ge våra intressenter full tillit till att våra produkter och processer överensstämmer med de högsta branschstandarderna. Certifieringarna syftar därför till att stödja vårt engagemang för transparens och kvalitet.

En del av WUPPI

RIAS är en associerad medlem av WUPPI-ordningen, som är en gemensam insamlingsordning inom PVC-branschen som säkerställer insamling och återvinning av hård PVC på ett ansvarsfullt sätt.

Nasdaq ESG Transparency Partner

Vi anser att en företags aktiviteter har avgörande betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi vill proaktivt förbättra de sociala, klimatmässiga och miljömässiga förhållandena, särskilt inom områden med en naturlig koppling till vår verksamhet. Detta gör vi genom att agera ansvarsfullt och skapa värde på ett rättvist, trovärdigt och transparent sätt. Därför är vi stolta över att vara certifierade som "Nasdaq ESG Transparency Partner".

AAA-rating

RIAS har tilldelats en AAA-rating i kreditvärdighet av Bisnode. Bedömningen visar att vi har en sund ekonomi och är en trovärdig samarbetspartner. AAA-rating innebär att vi har den lägsta risken för betalningsinställelse, vilket skapar trygghet för samarbetspartners samt för befintliga och nya kunder. Bisnode beräknar företags kreditvärdering baserat på mer än 2400 beslutningsregler. Beslutningsreglerna grundar sig på fyra delbedömningar, nämligen grunddata, ekonomi, ägarförhållanden och betalningar.

ISO 9001:2015

RIAS är certifierade med ISO 9001:2015, vilket innebär att vi har ett kvalitetsledningssystem som säkerställer leverans av produkter och tjänster som uppfyller kundens krav samt gällande lagar och förordningar. Dessutom har RIAS som mål att öka kundnöjdheten genom effektiv användning av systemet, inklusive kontinuerliga förbättringar.

Smiley ordningen

Eftersom RIAS introducerar och handlar med material som kan användas i kontakt med livsmedel, är vi enligt gällande lag registrerade hos livsmedelsmyndigheten.

Vi hjälper med certifieringar, godkännanden och specialdata

Vi erbjuder teknisk rådgivning för avancerade och krävande uppgifter. Vår expertis är förankrad i nära kontakt med leverantörer, våra kunders erfarenheter och våra medarbetares omfattande kunskap om produkter och projekt.

Kontakta Teknisk rådgivning