PA

Polyamid (Nylon)

Ett slitstarkt material med en oöverträffad styrka

PA är ett delkristallint opakt material med mycket goda mekaniska egenskaper, slitstyrka och utmattningsegenskaper. I vardagligt tal kallas polyamid för nylon. Det finns många olika polyamider, men den kvalitet som oftast säljs som halvfabrikat är PA6.

Nylon är känt för att ha stor styrka och hårdhet samt en fantastisk förmåga att motstå slitage. Detta gör nylon till ett föredraget material inom maskinindustrin, där det används för tillverkning av slitstarka maskinkomponenter såsom lager, kugghjul och andra rörliga delar. Dess goda glidegenskaper och låga friktion gör materialet lämpligt för uppgifter med upprepade mekaniska belastningar, som ofta förekommer inom industrin. På så sätt bidrar nylon till att förlänga livslängden för komponenterna och förbättra effektiviteten.

Användning
Användning

Maskinindustrin till delar där det ställs stora krav på slitage och styrkeegenskaper: Glidlager, kugghjul, rullar, kopplingar och hjul.

Mekaniska egenskaper
Mekaniska egenskaper

Hög slag- och seghet, goda slitegenskaper – även mot råa och orena ytor. Stor styrka, styvhet och seghet. Styvheten och de mekaniska egenskaperna ändrar sig vid upptagning av vatten.

Temperatur
Temperatur

Användningstemperatur ca -40 till ca +100 grader.

Varianter
Varianter

Extruderade och gjutna typer. Standard som skivor, stänger och ämnesrör. Fås i typer med tillsättning av olika smörjmedel för bättre friktionsegenskaper och med tillsättning av glas för större styrka och styvhet.

Kemikalieresistens
Kemikalieresistens

Beständig mot många svaga baser och syror. Beständig mot många oljor och fettyper. Beständig mot många lösningsmedel.

Miljö
Miljö

Uppfyller RoHS-direktiv.

Bearbetning
Bearbetning

Nylon kan bearbetas med vanliga handverktyg vid t.ex. borrning, fräsning och sågning. Dessutom kan vanlig spåntagande utrustning användas. Nylon är långspånigt. Var vaksam på spånansamling. Vid borrning i stor diameter uppstår det oftare inre spänningar som man måste ta hänsyn till vid bearbetning, eftersom det annars kan leda till sprickbildning.

Livsmedel
Livsmedel

PA FG är lämpligt för kontakt med livsmedel.

OBS
OBS

Nylon tar upp en del vatten, så både de mekaniska och de termiska egenskaperna förändras. Nylon natur påverkas av UV.

Din professionella sparringpartner

Vårt kompetenta säljteam står redo att ge dig råd om val av material, så att du är säker på att få precis rätt material för ditt ändamål.