PET

Polyethylenterephthalat

Ett slitstarkt material med goda barriäregenskaper

PET används brett inom många industrier, för allt från lätta och starka förpackningar till mer tekniska produkter. Man skiljer mellan amorf PET (A-PET), som har ett transparent utseende, och delkristallinsk PET, som är mer mjölkig och ogenomskinlig. Du känner igen den amorfa PET från bland annat läskflaskor, medan den delkristallina PET ofta används i elektriska komponenter.

PET är motståndskraftigt mot slitage och påverkan samt har goda barriäregenskaper. Detta gör PET till ett attraktivt material inom förpackningsindustrin, där det finns behov av ett material som ger effektivt skydd av livsmedel mot t.ex. oxidation eller hantering/transport.

I många fall kan PET-P vara ett bra alternativ till POM och prestera bättre inom en rad områden. PET-P är generellt mer kostnadseffektivt och brett tillgängligt jämfört med POM. Detta kan göra PET till ett mer ekonomiskt attraktivt val, särskilt vid större produktioner.

Användning
Användning

Amorf PET: Avskärmning, täckning, displayer, inom reklam- och skyltbranschen Delkristalliniskt PET: Slitdelar, rullar, lager och finmekaniska delar.

Mekaniska egenskaper
Mekaniska egenskaper

Amorf PET: Hög ythårdhet och hög slagstyrka Delkristalliniskt PET: Stor styvhet och styrka, stor måttfasthet, hård yta, god slag- och dragstyrka.

Temperatur
Temperatur

Amorf PET: Användningstemperatur -40 till +60 grader. Delkristalliniskt PET: Användningstemperatur -40 till +100 grader.

Varianter
Varianter

Amorf PET: Skivor och folie Delkristalliniskt PET: Skivor, stänger och typer tillsatt smörjmedel för lägre friktion.

Kemikalieresistens
Kemikalieresistens

Hydrolytisk nerbrytning vid kontakt med vatten över 55oC. Inte beständig mot starka lösningsmedel, syror och baser.

Brand
Brand

Varierande klassificeringar beroende på typen.

Miljö
Miljö

Uppfyller RoHS-direktiv.

Bearbetning
Bearbetning

Kan bearbetas med spåntagande utrustning. Amorf PET kan kallbockas upp till tre mm. Kan stansas och klippas.

Livsmedel
Livsmedel

Vissa typer är lämpliga för kontakt med livsmedel.

OBS
OBS

Enstaka typer har dålig UV-beständighet och är svåra att limma.

Din professionella sparringpartner

Vårt kompetenta säljteam står redo att ge dig råd om val av material, så att du är säker på att få precis rätt material för ditt ändamål.