Socialt ansvar / CSR

Bolagets ledning har inte antagit separata CSR-policy, men RIAS ligger i linje med utvecklingen av samhället och dess villkor, behandlas med påverkan på det omgivande samhället och därmed företagens sociala ansvar.

RIAS har under senare år utgjort en attityd och kultur av socialt ansvar på grundval av externa chocker, däribland en dialog mellan ledning och medarbetare, och detta återspeglas i det dagliga arbetet på det sättet, dels agerar internt och även handlingar mot omvärlden, detta oavsett om de är kunder, leverantörer, konsulter, aktieägare eller det omgivande samhället som sådant.

CSR är en integrerad del av RIAS' övergripande affärsstrategi. Vi har ett starkt fokus på långsiktiga lösningar som är hållbara både ekonomiskt, socialt och klimatmässigt. Vi ger därför att CSR är en integrerad del av ledningens principer.

CSR-arbetet spelar en central roll för att uppnå vår vision att uppfattas som den mest attraktiva kvalitet plast leverantör och i ett försök att säkra lönsam tillväxt och en dynamisk och innovativ inställning till verksamheten.

Vi anser att socialt ansvarstagande nära kopplad till sunda företag, och strävar efter att ligga i framkant av social förändring i förhållande till erbjuda hållbarhet lösningar och tjänster samt interna processer och externa intressenter. Vi uppmuntrar ett hållbart och ansvarsfullt agerande inom alla områden där vi kan bidra till att göra en skillnad.

Vi tar vår roll som en god samhällsmedborgare på allvar och aktivt bidra till att skapa trygghet och välbefinnande i de samhällen där vi är en del. Vi gör detta genom att vara i ständig dialog med offentliga myndigheter, kommersiella såväl som icke-vinstdrivande organisationer och forskningsenheter.

Sammantaget ger det oss en stark plattform från vilken vi kan möta framtida utmaningar och plast relaterade behov på ett hållbart sätt.
 

RIAS  |  Domkraftsvägen 1  |  197 40 Bro  |  Tel 08 - 121 374 20  |  info@rias.se  |  CVR 44065118

Kontakta

Kundservice

Vi sitter redo att ta emot alla förfrågningar.

Öppettider

  • Mån-torsdagkl. 08.00 - 16.00
  • Fredagkl. 08.00 - 15.30